POINT(127.023673213 37.710568477) 원효사삼거리상단(1) 공간데이터 <gml:Point> <gml:coordinates> 127.02367321300005,37.71056847700004,0.0 </gml:coordinates> </gml:Point> Wonhyosa Samgeori Upper(1) 원효사삼거리상단(1) Wonhyosa Samgeori Upper(1) Spatial Data RDF description of Wonhyosa Samgeori Upper(1) Spatial Data