RDF description of Bowangam 178 02010005 Bowangam 보광암 36.33696706 Bowangam 127.1895683 보광암 5